PDF
Goto
PGN
LEM M-V 2022 Open: Rangliste
Pkt
Bhlz-1
4.5
24.5
5.5
26.5
5.0
26.0
3.5
24.5
4.0
28.0
4.0
23.0
5.0
23.0
2.5
20.5
4.5
26.0
4.5
24.5
4.0
24.5
4.5
22.0
4.0
23.5
4.0
25.5
4.0
25.0
3.5
24.5
4.0
24.0
3.0
21.5
4.0
25.5
1.5
20.0
2.5
17.5
3.0
17.5
3.0
19.5
2.0
16.5
2.0
17.5
3.5
18.0
2.5
21.5